Protokoll från lokala Brottsförebyggande rådet, Brå

Brå i Svenljunga representeras av:

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande 
Kommunchef
Chefsrepresentant från polisen
Folkhälsostrateg
Rektor för Naturbruksgymnasiet
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef
Ordförande barn och utbildningsnämnden
Barn och utbildningschef
Ordförande socialnämnden
Socialchef
Ordförande Svenbo
VD Svenbo
Representant från respektive företagarförening
Representant från grannsamverkansgrupperna
Representant från räddningstjänsten

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-13 15.42