Folkhälsa

Mål för folkhälsan:

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor

för hela befolkningen

 

Folkhälsa och folkhälsoarbete

Hälsofrämjande arbete tar sin utgångspunkt i det friska genom insatser som stärker eller bibehåller människors psykiska, fysiska och sociala hälsa. Folkhälsoarbete är alla olika insatser som stärker skyddsfaktorerna för god hälsa och minskar riskfaktorerna för ohälsa.

Grunden till god hälsa läggs redan i tidiga år och folkhälsoutvecklarens arbetsområde omfattar alla åldersgrupper inom många olika verksamheter. Kommunens lokala folkhälsoråd föreslår olika satsningar som beslutas och följs upp i kommunstyrelsen.

Arbetet sker i samarbete med till exempel: Kommunens olika förvaltningar, andra myndigheter, organisationer och föreningar. Klicka på folkhälsorådet i vänsterspalten, så får du veta mer.

 

Sök folkhälsobidrag till din förening

Föreningar och organisationer kan söka folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland invånare i Svenljunga kommun. Bidraget ger möjlighet att pröva nya arbetssätt och metoder, som inte tillhör den ordinarie verksamheten. Maxbeloppet är 25 000 kronor och fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 28 februari.

Ansök om folkhälsobidrag till din förening härPDF

Sök folkhälsobidrag till kommunal verksamhet

En enskild verksamhet eller förvaltning kan söka folkhälsobidrag för insatser som främjar hälsan och förebygger ohälsa bland befolkningen. Bidraget syftar till att möjliggöra nya arbetssätt och metoder som på sikt integreras i ordinarie verksamhet. Bidraget fördelas en gång per år.

Sista ansökningsdagen är 2 september.

Ansök om folkhälsobidrag till kommunal verksamhet här.PDF
Läs gärna anvisningarnaPDF för folkhälsobidrag innan du fyller i blanketten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 09.43