Byalagspeng

Byalagspengen är ett sätt att stimulera lokala initiativ som bidrar till lokal utveckling så vi tillsammans kan utveckla vår kommun. Byalagspengen är tänkt att vara ett enkelt och smidigt stöd att söka för de som har idéer som kan utveckla vår kommun.

Nedan kan du läsa mer ingående hur bidraget fungerar.

 Ansökningsdatum

 • 15 februari
 • 15 maj
 • 15 september
 • 15 november

 

Ansök här

Här hittar du ansökningsblankett »öppnas i nytt fönster

Byalagsrepresentanter 2017-2018

Kindaholm - Byalag: Kalv, Håcksvik, Östra Frölunda, Mårdaklev
Lars Bengtsson, viltskolan@telia.com
tel: 0730 390 290

Högvad - Byalag: Mjöbäck, Överlida, Holsjunga
Roger Abrahamnsson, byalaget@holsljunga.se, Att: Roger Abrahamnsson
tel: 0705 929 339

Lysjö
- Byalag: Hillared, Sexdrega, Roasjö
Tommy Williamsson,  tommy.torsered@netatonce.net
tel: 0705 282 056

Axelfors - Byalag: Ullasjö, Redslared, Örsås, Revesjö
Anders Pettersson, anders.c.pettersson@outlook.com

Riktlinjer

Här kan du läsa en sammanfattning för riktlinjerna. Om du ska söka bidraget rekommenderar vi att du läser hela riktlinjerna.

Läs hela riktlinjernaPDF

Hur fungerar byalagsbidraget?

Varje år avsätts 200 000 kronor för byalagspengen. Det finns fyra ansökningsdatum per år men pengarna delas ut löpande så pengarna kan ta slut innan sista ansökningsperioden.

Alla är välkomna att söka Byalagspeng.

Kriterierna för ansökan är:

 • Insatsen ska gynna allmänheten i bygden
 • Insatsen ska gynna den lokala utvecklingen
 • Du kan söka för investeringar och aktiviteter
 • Ansökan ska gå genom byalaget
 • Insatsen ska vara hållbar

Hur går ansökan och utbetalning till?

Den sökande gör ansökan tillsammans byalaget genom att ordförande i byalaget ska skriva under ansökan. Till ansökan skall du skicka med offerter/underlag till kostnaderna. Du kan få beviljat hela eller delar av det sökta beloppet. Bidraget betalas ut till tillhörande byalag som i sin tur betalar bidraget vidare till dig.

Vem beslutar?

Beslut om ansökan bestäms av fyra byalagsrepresentanter som är geografiskt fördelade samt ansvarig tjänsteman.

Val av byalagsrepresentanter

Representanterna väljs på 2 år och utses på kommunens höstmöte för byalagen varje år.

Återrappotering och eventuell återbetalning

Senast tre månader efter projektets slutdatum ska du skicka en återrapporteringsrapport till kommunen. Rapporten ska också skrivas under av byalagsordförande. Utbetalat bidrag som inte har använts och överskrider 1000 kr ska betalas tillbaka till kommunen.

ÅterrapporteringsblankettPDF

Riktlinjer för vad för gruppen inte beviljar bidrag för är:

Grundtanken är att pengarna ska användas effektivt, förnuftigt och komma så många som möjligt till nytta. Riktlinjerna ändras och påverkas efterhand och styrs av byalagsrepresentanterna och tjänstemannen samt diskuteras på bylagens höstmöte.

Exempel på vad du inte kan söka pengar för är: mat/fika till vuxna, enskilda stöd för företagsinvesteringa och fastighetsunderhåll

Tänk på!

 1. Då vi strävar efter att vara en kommun för alla ska insatsen om möjligt vara tillgänglighetsanpassad.
 2. Om du/ni har god ekonomi så kan ni finansiera delar av projektet med egna medel, på så sätt räcker byalagspengen till fler.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-06 09.34