Byalag

På denna sida hittar du information om Svenljunga kommuns olika byalag och hur kommunen arbetar och stöttar dessa föreningar.

I många av kommunens tätorter hittar du samhällsföreningar eller byalag som de oftast kallas.

Byalagen visar ett stort engagemang i kommunen genom frivilliga insatser som höjer orternas standard. De fungerar som en viktig länk mellan kommuninvånanare och den kommunala organisationen, både för tjänstemän och politiker.

För dig som är nyfiken och vill veta mer om en ort fungerar byalagen också ofta som en ambassadör som kan berätta mer om vad som finns och vara en länk för dig in i föreningar och samhället.

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika byalagen.

Byalagsbidrag & byalagsmöte

I kommunen fyller byalagen en viktig roll. Därför har byalagen möjlighet att ansöka om ett bidrag för sin verksamhet. Kommunen håller två byalagsmöten per år med byalagen. På Byalagsmötena samlas intresserade personer från byalagen, politiker, kommunchef samt berörda tjänstemän. Byamötena är en del av kommunens medborgardialog.

Här kan du läsa mer om mötet och byalagsbidraget.

Byalagspeng

Vill du vara med och utveckla din bygd? Missa inte att finns det möjlighet att söka ekonomiskt projektbidrag från byalagspengen.

Läs mer om Byalagspengen »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09 08.12