Bidrag, stöd, fonder, stipendier

Att hitta rätt bidrag till sin förening eller projekt kan vara en utmaning i sig. Därför har vi samlat ihop de bidrag, stöd, fonder och stipendier som vi delar ut eller administrerar, samt några som vi kan hjälpa dig få rätt kontaktväg till.

OBS - sidan är under uppbyggnad och därför inte fullständig än. Saknar du något specifikt får du gärna höra av dig redan nu.

Alla viktiga datum

När är det egentligen ansökningsslut för vad? På denna sida hittar du en kort sammanfattning över alla ansökningsslut för våra bidrag, stöd och stipendier. 

Till alla viktiga datum »

Stipendier

På denna sida hittar du en sammanställning över alla stipendier vi delar ut »

Fonder

Fonder som går att söka genom barn- och utbildningsnämnden »

Andra bidrag och stöd

Leader Sjuhärad

Leader Sjuhärad är en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygds- programmet enligt leadermetoden. Leader är inte i första hand ett bidrag utan ett sätt att arbeta.

Läs mer om Leader-sjuhäradlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygdemedel

Bidraget kan sökas av exempelvis bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och idrottsföreningar. Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen, som enligt vattendomar måste betala till de fonder som administreras av Länsstyrelsen. Medlen ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden, eller annars är till nytta för denna. Bidrag utgår i områden eller dess närhet där reglerade vattendrag finns.

Exempel på investeringsområden är

  • Reparationer/-investeringar i byggnader
  • Förbättringar av idrottsanläggningar
  • Inköp av fast utrustning


Läs mer om Bygdemedel »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-12 09.12