Vattenskyddsområden

För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skydd. Därför har kommunen beslutat om skyddsområden för vattentäkterna. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna vårt vatten.

Reglerna i skyddsföreskrifterna är till för att dels minska risken för olyckor, dels minska konsekvenserna om en olycka ändå händer. I skyddsområdena är vissa åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd.
 

Skyddsföreskrifter

Följande regleras i skyddsföreskrifterna:

  • hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel
  • etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns
  • väghållning
  • avloppsvatten- och avfallshantering
  • spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel
  • jordbruk, djurhållning och skogsbruk
  • schaktning och täktverksamhet
  • energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme

Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden i Svenljunga kommunPDF

Kartblad över skyddsområdena

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12

Ida Jennersjö
Miljöhandläggare
0325-184 09
E-post till Ida Jennersjö

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-28 14.01