Inget PFAA i dricksvattnet

Den senaste tiden har det talats mycket om PFAA, perfluorerade alkylsyror, ibland annat dricksvatten och fisk. PFAA är en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande. Tidigare användning av brandsläckningsskum (AFFF) är en av de viktigaste källorna till lokal PFAA-förorening av mark och vatten. Ämnena har även använts i produkter som impregneringsmedel, smörjmedel och färger. PFAA är svårnedbrytbara ämnen som vid höga doser under längre tids exponering kan påverka sköldkörteln, levern, fettmetabolismen, reproduktionsförmågan och immunförsvaret.

Vatten- och avfallsenheten har tillsammans med miljö- och byggenheten gjort en riskbedömning avseende PFAA i vattnet från kommunens vattenverk. Risken för förekomst av PFAA har bedömts som mycket liten för kommunens alla vattenverk. Kommunen har ändå, som en försiktighetsåtgärd, låtit analysera vattnet vid vattenverken. Det störta vattenverket, Svenljunga vattenverk, förser drygt hälften av de som har kommunalt VA med dricksvatten.

Analysresultaten från Svenljunga vattenverk visar att PFAA inte förekommer i vattnet. Ett värde har uppmätts på en parameter vid Överlida vatteverk, men detta värde ligger precis vid analysens detektionsgräns och är alltså mycket lågt och långt under gränsvärdet. Värdet kan lika gärna bero på analysfel. För övriga mindre vattenverk har ett samlingsprov tagits och även detta prov visar att PFAA inte förekommer i vattnet. Vattnet i Svenljunga kommuns vattenverk håller en god kvalitet!

Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAA i dricksvatten, men Livsmedelsverket anger en åtgärdsgräns på 90 nanogram/liter för summan av PFAA-typerna PFBS, PFHxS, PFOS, PFBeA, PFHxA, PFHpA och PFOA.

Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12
E-post till Christine Lergén

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 15.08