Avvikande vattenkvalitet

Vattenkvaliteten kan försämras i ledningsnätet, särskilt om vattenomsättningen är låg som i mindre samhällen i kommunen.

Vattnet kan till exempel bli missfärgat på grund av att svarta manganpartiklar eller rostfärgade järnpartiklar, som under årens lopp fastnat på ledningsväggarna, lossnar vid en häftig ändring av vattenflödet.

Problemen med missfärgat eller illaluktande vatten avhjälps oftast genom att du låter kranen stå öppen och spola en stund tills vattnet håller normal kvalitet igen.

Kvarstår problemen med missfärgning eller om andra avvikelser från det normala uppstår rörande dricksvatten kontakta kundtjänst. Vid mycket brådskande ärenden utanför normal arbetstid kontaktar ni drifttekniker i beredskap.

Kontakt

Kundtjänst
0325-183 35

Beredskapsjour

Vid mycket brådskande ärenden utanför normal kontorstid kan du kontakta drifttekniker i beredskap

Telefon 0703-33 09 69

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 15.08