Kommunalt vatten och avlopp

En bostad ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsändamål. Vatten är ett viktigt livsmedel och för kommunerna är det en skyldighet att tillhandahålla detta. För att ge kommunerna möjlighet att fullgöra sin skyldighet finns det särskilda regler om inrättande av vattenskyddsområden med olika skyddsföreskrifter.

Det finns olika typer av vattentäkter. I Svenljunga har vi enbart grundvattentäkter. I våra vattenverk produceras vatten till cirka 7 500 personer/dygn.

Bor man där det finns kommunalt avlopp renas vattnet effektivt i våra reningsverk. Tänk på vad du spolar ner i avloppet. Kemikalier kan förstöra reningsprocessen och till exempel annat papper än toalettpapper kan orsaka stopp i ledningar och pumpstationer.

Hur mycket vatten går det åt?

  

  • Vattenförbrukning per person och år beräknas i genomsnitt att vara mellan 50-75 kbm
  • En läckande toalettstol kan ge en extra förbrukning på 200 kbm/år
  • En kran som droppar kan ge en extra förbrukning på 30 kbm/år
  • En trädgårdsslang kan släppa igenom 3,6 kbm per timma, vilket ger 86 kbm/dygn.

Grundvattennivå

Grundvattennivå vattenverk
Kontakt
Christine Lergén
VA-chef
0325-180 12
E-post till Christine Berggren

Beredskapsjour

Vid mycket brådskande ärenden utanför normal kontorstid kan du kontakta drifttekniker i beredskap

Telefon 0703-33 09 69

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-17 09.25