Sotning

Rengöring (sotning) av eldstad och rökkanaler från sot behöver ske regelbundet för att förhindra brand.

Viktigt meddelande till dig som bor i Svenljunga!

Ny entreprenad för sotning i Svenljunga

Från och med den 1 januari 2013 kommer GÖSAB Sotning AB att utföra all sotning (rensning och rengöring) i Svenljunga kommun.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) har kommunen ansvar för att sotning utförs. För Svenljunga, Borås och Ulricehamn kommun har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund därför skrivit ett avtal med GÖSAB Sotning AB.

Med anledning av att Sotarn i Borås (namnändrat till SIBAB Ventilations & Skorstens-renovering) har gått i konkurs är det av största vikt att alla som bor i kommunen vet vart de ska vända sig. Framför allt med tanke på att eldningssäsongen är som hetast under december månad och att det kan uppstå akut behov av hjälp från GÖSAB Sotning AB sida.

Ersättning vid akut rengöring är timersättning enligt sotningstaxan.

Under december månad 2012 gäller följande:

• Sotning genomförs inte i normal omfattning
• Akut rengöring genomförs efter beställning, se kontaktrutan
• Rengöring av imkanaler i restaurang & storkök kommer att utföras

Förebygga risk för brand

Sot uppstår vid förbränning i en eldningsanläggning och kan variera beroende av valet av bränsleslag och förutsättningarna vid förbränningen. Otillräcklig rengöring kan lätt leda till brand i sotavsättningarna med risk för brandspridning till byggnaden i övrigt.

Kommunen är ansvarig för att sotningsverksamheten bedrivs enligt bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor.

Kontakta i första hand skorstensfejarmästaren i din kommun. Allmänna frågor om sotningsverksamheten och frågor om möjligheten att sota själv kan ställas till Räddningstjänsten.

Kontakt

Akuta ärenden eller behov av ren- göring i eldstäder och rökkanaler

GÖSAB Sotnings AB
Simon Eriksson
033-41 75 75, 070-310 32 28
Anders Mattsson
070-281 82 12

Webbplats www.gosab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.45