Elda avfall och ris

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall så länge det inte stör grannarna eller råder eldningsförbud.

Eldning av trädgårdsavfall

När du eldar trädgårdsavfall (grenar, fjolårslöv och så vidare) bör du ta hänsyn till följande:

  • Se till att avfallet är så torrt som möjligt.
  • Ta hänsyn till dina grannar och undvik att elda när vindriktning och väderleksförhållanden är olämpliga.
  • Undvik att elda vid torr och blåsig väderlek.
  • Sådant som kan utnyttjas för trädgårdskompostering bör inte eldas.
  • Elden får inte innehålla sopor, det vill säga sådant som normalt ska källsorteras och samlas på miljöstationer.
  • Bensin och dylikt är direkt olämpligt för att hjälpa till att tända elden. Använd endast vätskor och annat som är avsett för ändamålet och var mycket försiktig. Häll aldrig sådana vätskor på elden för att det skall "ta sig". Allvarliga olyckor har inträffat.
  • Ha alltid släckutrustning till hands.
  • Lämna inte elden obevakad och var noga med att släcka innan elden lämnas.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se om det råder eldningsförbud »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 15.05