Elda utomhus

Du som eldar eller grillar är ansvarig för att det sker på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att du ska reda på om eldning eller grillning överhuvudtaget är tillåtet eller om det råder eldningsförbud.

Du får inte elda

 • vid förhöjd brandrisk brandriskvärde 4 eller 5
 • om det blåser kraftigt
 • om brandchefen meddelat att eldningsförbud råder

Upplysningar om vilket brandriskvärde som gäller kan du få via Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).  Om du eldar eller grillar ska du ha någon form av släckutrustning. Eldning och grillning får heller inte innebära sanitär olägenhet för andra.

Elda avfall och ris

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall så länge det inte stör grannarna eller råder eldningsförbud.

Eldning av trädgårdsavfall

Om du eldar trädgårdsavfall, till exempel grenar, ris och fjolårslöv, ska du ta hänsyn till följande:

 • Se till att avfallet är så torrt som möjligt.
 • Ta hänsyn till dina grannar och undvik att elda när vindriktning och väderleksförhållanden är olämpliga.
 • Undvik att elda vid torrt och blåsigt väder.
 • Sådant som kan utnyttjas för trädgårdskompostering bör inte eldas.
 • Elden får inte innehålla sopor, det vill säga sådant som du ska källsorteras och lämnas till återvinningsstaioner, återvinningscentralen eller i kärlet hemma.
 • Bensin och liknande är direkt olämpligt för att hjälpa till att tända elden. Använd endast vätskor och annat som är avsett för ändamålet och var mycket försiktig. Häll aldrig sådana vätskor på elden för att det ska "ta sig". Allvarliga olyckor har inträffat.
 • Ha alltid släckutrustning till hands.
 • Lämna inte elden obevakad och var noga med att släcka innan elden lämnas.

På Räddningstjänstens webbplats kan du se om det råder eldningsförbud. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)
033-17 29 00
E-post till serf@serf.se

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-06 15.25