Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Svenljunga kommun har via Räddningstjänstförbundet (SÄRF) slutit avtal med GÖSAB Sotnings AB som ska utföra brandskydds- kontrollen inom kommunen.

Varför räcker det inte bara att sota?

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Hur ofta ska brandskyddskontroll göras?

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt. Intervall för de vanligaste objekten i småhus:

Värmepannor


Eldning med fasta bränslen, till exempel ved, pellets eller flis - 2 år
Eldning med olja eller gas - 4 år

Köksspisar


Eldning med fasta bränslen - 2 år
Eldning sker i mycket begränsad omfattning (ej för uppvärmning eller matlagning) - 8 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år

Lokaleldstäder


För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 2 år
För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilket den är uppställd - 8 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus - 8 år
Kontakt
GÖSAB Sotnings AB
031-84 75 75
E-post till info@gosab.se

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-26 15.04