Vindbruksplan

Vindbruksplanen är både en kunskapssammanställning och kommunens viljeinriktning för den framtida användningen av vinden som naturresurs för energiproduktion. Planen fungerar även som en vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut, den ska även fungera som ett instrument för dialog mellan stat och kommun, beträffande de allmänna intressena.

Kommunfullmäktige antog planen den 19 december 2011. Nedan hittar du, förutom själva vindbruksplanen, andra dokument som hör ihop med beslutet: kartor, synpunkter och kommentarer.

Vindbruksplan antagen 2011-12-19PDF

Karta som visar var vindbruk tillåtsPDF

Synpunkter och kommentarer under utställningenPDF

Länsstyrelsens yttrande och kommunens kommentarerPDF

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.38