Pågående arbete (ÖP)

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas ungefär en gång i månaden.

Tidsplan

Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till

Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.

Första halvåret 2017: Utvecklingsstrategier och markanvändning

Andra halvåret 2017: Påbörja den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen med samråd med mera.

Kontakt

Epost till

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.41