Pågående arbete (ÖP)

Arbete med ny kommunövergripande Översiktsplan pågår sedan början av 2016. Ansvarig för arbetet är ”Styrgruppen för Översiktsplan” som består av en representant från varje parti i kommunfullmäktige plus kommunstyrelsens ordförande.

Arbetsgruppen består av personal från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Gruppen arbetar tillsammans med en grupp politiskta representanter som består av två personer från varje parti. Den politiska gruppen träffas ungefär en gång i månaden.

Tidsplan

Första halvåret 2016: Grundläggande kunskap om kommunen och ställningstagande om statliga och regionala mål vi ska ta hänsyn till

Andra halvåret 2016: Vilka områden och värden kräver hänsyn? Till exempel natur, kultur och grundvatten.

2017: Utvecklingsstrategier och markanvändning

2018: Påbörja den formella hanteringen enligt Plan- och bygglagen. Samråd kan tidigast ske under sommaren. Bearbetning av förslaget kommer att pågå under hösten 2018.

2019: Utställning under vinter och tidigast möjliga antagande till sommaren.

Observera att tidsplanen kan förändras eftersom den är beroende av utomstående faktorer, exempelvis synpunkter som kommer in under processen.

Kontakt

Epost till

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-10 12.57