ÖP-94

Den 11 april 1994 antog kommunfullmäktige den översiktsplan (ÖP) som presenteras här nedan. Det är den som ligger till grund för den nu gällande översiktsplanen, aktualiseringen som gjordes 2003.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.42