Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är både en kunskapssammanställning och kommunens viljeinriktning för de områden där Svenljunga kommun anser att landsbygdsutveckling kan användas som ett så kallat ”särskilt skäl” vid prövning av strandskydd.

Planen redovisar områden jämnt spridda i kommunen med beskrivning av varje område och hur det bör utvecklas. Utveckling av de utpekade områdena ska ske är alltid markägarens beslut, planen ger möjligheten och visar förutsättningarna.

Kontakt

Epost till

Mer information

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.42