Södra Järnvägsgatan, Svenljunga

Området är beläget väster om Järnvägsgatan och Rydins väg. Planförslaget är tänkt att omvandla en idag öde grusyta  till levande bostadsmiljö med plats för ett flerfamiljshus.

Planarbetet syftar till att omvandla en idag oanvänd central plats till en levande bostadsmiljö samt att upphäva en idag gällande plan för en trafiklösning som inte längre är aktuell. Planen avser ge byggrätt till ett flerbostadshus med extra god tillgänglighet för funktionshindrade.

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnämnden den 21 september 2009 och den vann laga kraft den 2 november 2009.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 15.13