Planbesked

Ett planbesked är första steget i detaljplanearbetet. Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område kan börja med att ansöka om ett planbesked. I beskedet meddelar vi om arbete med detaljplan kommer att inledas eller inte. Det beslutet går inte överklaga. Kommunen kan också inleda planarbete utan att det finns ett planbesked.

Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer vi att ange skälen för detta i planbeskedet. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Planbesked ska lämnas inom fyra månader från det att fullständiga handlingar inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgifter

I samband med beslut debiteras en avgift. Om du tar tillbaka din begäran tar vi betalt för det arbete som dittills lagts ned.

 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05 08.19