Lockryd industriområde, etapp 2

Planen syftar till att skapa ett flexibelt arbetsplatsområde med inriktning på verksamheter som behöver goda vägkommunikationer och som har klar fördel av exponeringen mot riksväg 27. Planen ska omvandla skogsmark till kvartersmark för handel, industri och kontor.

Planområdet finns i kommunen norra del med Riksväg 27 som gräns i söder, länsväg 1681 som nordvästlig gräns, gräns mot Gälared 6:2 som nordlig gräns och den östra gränsen av Lockryd 1:33 som östlig gräns.  Planområdet omfattar lite över 34 hektar.

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 4 april 2012 och den vann laga kraft den 26 april 2012.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 14.57