Håcksvik industriområde, AJAB

Planområdet ligger i den norra kanten av Håcksviks samhälle och omfattar cirka 4,5 hektar mark.

Planen syftar till att ge expansionsyta för befintlig industri på tidigare oexploaterad mark samt ge möjlighet till ytterligare en anslutning till vägnätet för att ge bättre trafiksäkerhet och enklare trafik inom industriområdet.

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 27 september 2012 men har ännu inte vunnit laga kraft.

Detaljplanens handlingar

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-29 15.41