7 juli 2018

Svår vattenbrist

På grund utav låga vattennivåer förbjuder länsstyrelsen i Västra Götaland uttag från små och medelstora vattendrag.

Minst en person om dagen med enskilda vattentäkter hör just nu av sig till oss angående att deras brunnar sinar. Frågan de ställer är om det finns någonstans de kan hämta vatten eller om kommunen kan komma ut och fylla på deras brunn. Enskilda brunnar fyller vi inte på. Detta eftersom det i en brunn som har sinat inte finns mottryck - vattnet som fylls på kommer att rinna ur brunnen och därför vore det ett direkt slöseri med dricksvatten.

Grävd brunn

De flesta som hör av sig har grunda grävda brunnar. Vi uppmanar att se över möjligheten att djupborra en vattenbrunn. Vi kan tillfälligt förse enskilda med dricksvatten vid våra vattenverk, så länge vi gör bedömningen att vi har tillräckligt med vatten att leverera till våra betalande kunder. Om bedömningen görs att våra kunder riskerar att bli drabbade av enskildas vattenuttag kommer vi inte längre att kunna erbjuda denna möjlighet.

Bevattningsförbud

Förmodligen känner du till att Svenljunga kommun denna sommar tagit ett beslut om bevattningsförbud. Dricksvattnet från de kommunala täkterna ska främst användas till mat, dryck och hygien. Orsaken till detta är att grundvattennivåerna är lägre än normalt. Nu har även Länsstyrelsen i Västra Götaland fattat beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevattning av blommor vid torget

Kommunen har ansvaret för skötsel av bland annat blommor kring torget. För att ha möjlighet att bevattna dessa utreder vi nu möjligheten att ta ut vatten ur en täkt vid Änglarps återvinningscentral. Vattnet i denna täkt är inte tjänligt som dricksvatten på grund av mikroorganismer men fungerar för bevattning av blommor. Denna täkt ligger avskilt från bebyggelse vilket gör att vi kan ta vatten ur den utan att riskera att det blir en grundvattenavsänkning som påverkar andra i närområdet. Anledningen till att vi lägger tid på att försöka hitta en täkt som vi kan använda till bevattning vid torget är att miljön kring torget har ett allmänintresse. En attraktiv torgmiljö påverkar både näringslivet och kommuninvånarna på ett positivt sätt.

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-09 13.18