14 februari 2018

Lämna dina synpunkter på förslag till nya avfallsföreskrifter

Den 29 maj 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. För att kunna genomföra förändringar i insamlingen behöver kommunens avfallsföreskrifter revideras. Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på de ändrade avfallsföreskrifterna. Dina synpunkter är viktiga – lämna dem senast 28 februari.

Avfallsföreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen, de innehåller bestämmelser om hur avfallshanteringen ska fungera. Kommunen vill nu göra en ändring i avfallsföreskrifterna för att kunna införa ett nytt insamlingssystem. Det innebär vissa förändringar för att öka kommunens service till dig som invånare – vi vill göra det enklare för dig att källsortera. Innan ett förslag till föreskrifter kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda fastighetsinnehavare samt myndigheter och förslaget ska ställas ut för granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som inkommer vid samråd och granskning ska beaktas innan föreskrifterna antas.


Lämna dina synpunkter

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter ställs ut mellan 21 december och 28 februari. Under utställningsperioden ges allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget till föreskrifter finns att läsa här på vår hemsida och i kommunhusets reception.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 28 februari 2018 via e-post till tekniska@svenljunga.se eller skriftligen till Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 512 80 Svenljunga.


Du kan läsa förslaget till reviderade avfallsföreskrifter här.länk till annan webbplats

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-14 11.23