20 december 2017

Utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Den 29/5 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall. För att kunna genomföra förändringar i insamlingen behöver kommunens avfallsföreskrifter revideras.
Lämna dina synpunkter, de är viktiga.

Avfallsföreskrifterna utgör en del av den kommunala renhållningsordningen och innehåller bestämmelser om hur avfallshanteringen ska fungera. Innan ett förslag till föreskrifter kan antas av kommunfullmäktige ska kommunen samråda med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter och ställa ut förslaget för granskning under minst fyra veckor. De synpunkter som inkommer vid samråd och granskning ska beaktas innan föreskrifterna antas.

Lämna dina synpunkter

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter ställs ut mellan 21 december och 28 februari. Under utställningsperioden ges allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget till föreskrifter finns att läsa här på vår hemsida och i kommunhusets reception.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 28 februari 2018 via e-post till tekniska@svenljunga.se eller skriftligen till Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 512 80 Svenljunga.

Du kan läsa förslaget till reviderade avfallsföreskrifter här.PDF

 

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-20 13.44