Kulturhistorisk byggnadsinventering

Under sommarmånaderna kommer miljö- och byggenheten att utföra en kulturhistorisk byggnadsinventering. Inventeringen görs i samarbete med arbetsförmedlingen av arkeologen Jerry Helliker som senast har gjort kultur- och fornminnesarbeten i Marks kommun.

Syftet med uppdateringen är att ge en bild av hur den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ser ut i nuläget. På sätt erhåller vi färsk kunskap som kan komma fastighetsägare, samhällsplanerare och allmänhet till del. Vi utgår från den inventering som utfördes av Älvsborgs länsmuseum år 1985.

Jerry Helliker kommer att besöka alla de byggnader som är upptagna i den inventeringen och dokumentera eventuella förändringar som har skett sedan 1985. Alla berörda fastighetsägare kommer att få ett brev med ytterligare information en tid innan vi besöker just deras fastighet.

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-25 14.50