Bostadsnära skog

Svenljunga kommun karaktäriseras av sin närhet till naturen. Den bostadsnära naturen har stor betydelse för människors hälsa och trivsel. Särskilt för barn äldre och funktionshindrade är närheten till natur extra viktig. De träd som finns inne i tätorterna har generellt en viktig betydelse för stadsbilden, trivseln samt växt- och djurlivet. De tar bland annat hand om dagvatten, ger skugga och renar luften .

Skötsel av bostadsnära skog

Den bostadsnära skogen har en viktig funktion för den biologiska mångfalden. Naturen är ofta varierande med lövträd, gamla träd och med närhet till blommande trädgårdar. Ett paradis för många insekter och fåglar! Kommunens skogslag försöker skapa miljöer med en rik biologisk mångfald och trivsam närnatur.

Till stor del ägs den bostadsnära skogen av kommunen. Kommunens skogslag röjer och sköter områdena, vid behov tas även entreprenör in.

Träd i tätortsnära natur kan ibland få ta en hel del stryk genom att rötter skadas av vägar som anläggs, ledningar som dras och liknande. Detta kan göra att de blir försvagade och utgör en säkerhetsrisk och kan behöva tas ned. Det är även viktigt att träd som blir riktigt gamla tas ned innan de råkar falla av sig själva.

Kommunen äger mycket skog och grönområden i tätorterna. Det kan ibland vara svårt att hinna med att sköta allt efter alla önskemål och behov men vi försöker prioritera.

Har du idéer om hur naturen och skogen där du bo kan utvecklas så hör gärna av dig!

Önskemål om nedtagning av träd

Ibland kan boende tycka att träden stör av olika anledningar och vill då att de tas ned.  Om träden utgör en säkerhetsrisk kan de dock behövas tas ned omgående. Har du önskemål om att ett träd ska tas ned så läs Svenljunga kommuns policy för nedtagning av träd och skicka sedan in en blankett med önskemålet, så handlägger vi det så snart vi kan. Se Svenljunga kommuns policy för nedtagning av träd i högerspalten.

Kontakt

Epost till

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-05 08.26