Allemansrätten

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Du kan ta ett dopp i någon av våra sjöar eller bara uppleva årstidernas växlingar. Du kan njuta av dofter, fågelsång, blommande ängar och skogens tysta ro. Du man måste vara varsam om naturen och visa hänsyn mot både människor och djur. Allt detta kallas allemansrätten.
Inte störa - inte förstöra

När du vistas ute i naturen — tänk då på att:


  

  • Du får lov att ta dig fram till fots, cykla, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen - om du inte riskerar att skada växande gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Ej heller får man lov att vistas på områden som är skyddade för fåglar eller andra djur.
  • Du får lov att vistas i skog och mark som andra äger och lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör tomt - men allemansrätten innebär inte att du får lov att gå på andras tomter hur nära som helst.
  • Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grena och torrt ris på marken, - men du får inte lov att plocka de växter som är fridlysta t ex orkidéer.  
  • Hunden skall hållas kopplad under perioden 1/3 - 20/8, eftersom vår och tidig sommar är en ömtålig period för djurlivet. Det är inte tillåtet att bada eller fiska vid strand där du av fåglarnas uppträdande förstår att de kan ha bon, ägg eller ungar i närheten.
  • Du får i regel göra upp lägereld eller ordna en korvgrill - men tänk på risken för skogsbrand och elda med förstånd. Det är inte tillåtet att elda på hällar och kala berg - de spricker så lätt.

Allt detta är självklart för dig och de flesta människor. Det hela är egentligen bara en fråga om att visa hänsyn mot naturen och våra medmänniskor.

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18 09.58