Luftkvalitet utomhus

Luften som omger oss påverkar vår miljö mycket. Om luften dessutom innehåller föroreningar kan den orsaka skador på både människor, byggnader och miljö. De föroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige är ozon och partiklar.

Partiklar

När man pratar om partiklar delar man in dem i PM10 och PM2,5. Det är måttet på hur stora partikelkornen är. PM10 står för mindre än 10 µm (mikrometer = miljondels meter = tusendels millimeter). Dessa partiklar bildas främst när bildäck sliter mot vägbanan. Och dubbdäck orsakar upp till 90 % av dessa partiklar. PM 2,5 står för mindre än 2,5 µm kommer främst från bilarnas avgaser och bildas vid förbränning i motorerna.
 
Det finns studier som visar på tydliga samband mellan antalet partiklar, som främst kommer från trafikavgaser, och påverkan på antalet sjukhusinläggningar i hjärt- kärlsjukdomar. Andra studier har även visat på samband mellan trafikavgaser och bland annat lungcancer, ökad risk för påverkan på luftvägarna hos barn, ökad risk för utveckling av barnallergi, ökad risk för utveckling av astma hos vuxna, försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn. Forskning på området sker kontinuerligt.
 
Miljökvalitetsnormer för de större partiklarna (PM10) har funnits sedan 2001. Från och med 1 juli 2010 finns det även miljökvalietsnormer för de mindre partiklarna (PM2,5).

Luftvårdsförbundet

Svenljunga kommun är medlem i Luftvårdsförbundet för Västra Sverige. Luftvårdsförbundet, Luft i Väst, samordnar mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning av olika luftburna ämnen. På Luft i Västs webbplats kan man se vilka mätningar som är utförda i kommunen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.33