Livsmedel

När du handlar i butik , går på café och äter på restaurang ska du kunna lita på att hygienen är god och att livsmedel hanteras som de ska så att du inte riskerar att bli sjuk av det du äter. Ett av livsmedelslagstiftningens övergripande mål är att skydda konsumenten mot skadliga livsmedel.

Vad är livsmedel?

Livsmedel är allt vi äter och dricker, inklusive tuggummi och snus, med undantag för läkemedel. Livsmedelsverket har utarbetat normer för hur kontrollen över livsmedel skall gå till. Kommunen har sedan den direkta kontrollen över de verksamheter som hanterar livsmedel i kommunen.

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll görs för att kontrollera hur livsmedelsföretagaren uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Livsmedelsverket har utarbetat en vägledning för offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar och kontrollen kan genomföras som revision, inspektion, provtagning eller granskning.

Kontrollen bedrivs fortlöpande och innefattar bland annat inspektion, revision, granskning av system för egenkontroll, provtagning, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar.

Här kan du läsa mer om den offentliga kontrollen och vilka krav som ställs på dig som livsmedelsföretagare »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.49