Tatuering

Allt fler väljer att tatuera sig. En möjlig komplikation i samband med tatuering är att man kan utveckla en överkänslighet mot kemikalier. Om en sådan överkänslighet uppträder kan det vara svårt att helt avlägsna kemikalien genom borttagande av tatueringen och överkänsligheten är oftast livslång. Röda pigment från bl a metaller och azofärgämnen kan ofta kopplas till rapporter om överkänslighetsreaktioner.

Forskning pågår då kunskapen om innehåll i tatueringsfärger i dagsläget är relativt bristfällig, så också kunskapen om färgernas nedbrytningsprodukters verkan i kroppen.

Här kan du läsa Kemikalieinspektionens rapport Farliga ämnen i tatueringsfärgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.20