Rökfria lokaler

Enligt tobakslagen är det bland annat inte tillåtet att röka på restauranger, skolgårdar och på daghem. Här kan du läsa mer vad lagen innebär.

Tobakslagen begränsar rökning i vissa lokaler samt på vissa områden utomhus.
Rökning är förbjuden i:

  • lokaler för barnomsorg, skolor och liknande, även på skolgårdar.
  • lokaler för hälso- och sjukvård, inklusive väntrum.
  • gemensamhetslokaler som till exempel gallerior/inomhustorg, butiker, lokaler för sammankomster som teatrar och konsertlokaler, gemensamma utrymmen i hotell, pensionat och liknande, vid idrottsevenemang inomhus samt på kollektivtrafik.
  • serveringar och restauranger.

I vissa fall kan särskilda rökrum anordnas, under förutsättning att röken inte påverkar de utrymmen som ska vara rökfria. För rökrum i restauranger finns särskilda regler, bland annat så får ingen servering ske i rökrummen, man får inte ens äta eller dricka där.

Ansvar

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller disponerar lokalen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon bättring kan du vända dig till kommunen.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.22