Hälsoskydd

Att människor mår bra, både inomhus och utomhus är viktigt. Därför kan kommunen hjälpa dig med råd och tips om din boendemiljö eller miljön i våra offentliga lokaler. Din hälsa ska inte påverkas negativt av vistelse i bostäder eller i skolor, förskolor och andra platser dit allmänheten har tillträde.

Hälsoskyddsarbetet omfattar många verksamheter, allt från inomhusmiljöproblem som buller, fukt, lukt, radon och legionella till enskilda avloppsanläggningar, badvattenkvalitet, strålning, luftkvalitet och hållande av djur inom detaljplanelagt område.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-10 10.13