Kemikalier i hemmet

Våra hem är fulla av kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemiska produkter av olika slag. Det kan vara disk- och tvättmedel, bekämpningsmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, färger med mera.

Hygienartiklar och allergi

Farliga ämnen i olika varor kan spridas under olika faser av varans livscykel och orsaka risker i både tillverkningen, användningen och vid avfallshanteringen. det finns många lagar som reglerar olika kemikalier i produkter men det är inte tillräckligt. Både människor och miljö utsätts för många ämnen samtidigt och vi vet för lite om effekterna. Barnen är särskilt känsliga och utsatta och behöver skyddas bättre.

Tvättkemikalier som tvål och tvättmedel innehåller ofta färgämnen, parfym och konserveringsmedel. För att minska risken för utvecka en överkänslighet bör du som konsument välja produkter märkta med Bra Miljöval, Svanen eller Astma- och allergiförbundets märke.
 
Hårfärger innehåller starka kemikalier som kan vara giftiga och ge kraftiga överkänslighetsreaktioner. Tänk på att barn är extra känsliga.

Leksaker

Barn gillar att tugga på saker och lagstiftning finns för att reglera innehållet i leksaker. EU har bl a beslutat om förbud mot mjukgörande ftalater i leksaker från och med januari 2007. Mjukisdjur ska vara tillverkade av flamsäkra material såsom ull eller liknande och inte vara behandlade med flamskyddsmedel. Det finns ekologiska leksaker på marknaden.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en Handlingsplan för en giftfri vardag 2011-2014 för att minska risken för att människor i sin vardag ska utsättas för farliga kemikalier.

Elektronik och heminredning

Elektriska komponenter är behandlade med bromerade flamskyddsmedel. Mycket av dessa ämnen avgår till luften då produkten används de första gångerna. Sörj för god ventilation de första dygnen den elektriska produkten används. Det finns idag datorer som avger mindre ämnen till luften. Fråga försäljaren om en miljöklassad/användarsäker dator.
 
Soffor och nya madrasser avger också hälsoskadliga flamskyddsmedel till luften. Låt gärna nya skumgummiinnehållande produkter stå avplastade under en tid innan användning. Många av de utstrålade ämnena både från elektriska produkter och heminredning fäster till dammpartiklar och man kan minska ämnenas förekomst i inomhusmiljön genom mer frekvent våttorkning.

 
Det finns mycket information om miljögifternas hälsoeffekter på naturskyddsföreningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 12.17