Mätning

Svenljunga kommun har avtal med Metria som hjälper kommunen med mätning och kartframställning. Vid beställning av mätningsuppdrag som är kopplade till ett pågående bygglov ska beställning av mätningsuppdraget göras till kommunen på särskild blankett.
 
Exempel på mätningsuppdrag som kan beställas:

  • Husutstakning vid nybyggnad eller större tillbyggnad
  • Inmätningar
  • Lägeskontroll vid ny- och tillbyggnad
  • Ledningsvisning och VA-utsättning
  • Massberäkning / volym- och ytberäkning
  • Stompunkter
  • Specialmätning efter önskemål
  • Sättningskontroll av byggnader och byggnadsdetaljer

Vi kan leverera uppdragen i de flesta format, från papperskarta med punktlista till digital fil med punktattribut.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.12