Lägenhetsregistret

Enligt lagen om lägenhetsregister ska uppgifter om Sveriges bostäder föras in i ett lägenhetsregister. Lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet är förutsättningar för framställning av registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik.
 
Sedan 2011 ansvarar kommunen för ajourhållning av uppgifterna i lägenhetsregistret. Du som är fastighetsägare i Svenljunga kommun och äger hus med två eller flera lägenheter ska rapportera nybyggda, förändrade och borttagna bostadslägenheter till kommunen.

Följande uppgifter ska lämnas in:

  • lägenhetsnummer
  • bostadsarea
  • antal rum
  • kökstyp
  • lägenhetskategori (vid specialbostad)

 
Bor du i lägenhet ska din fastighetsägare ha informerat dig om vilket nummer din lägenhet har. Lägenheternas nummer (fyrsiffrigt), om det finns fler än en lägenhet vid samma ingång,  ska också finnas anslagna väl synligt i fastigheten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.11