Värmepumpar

Höga el- och oljepriser gör att antalet värmepumpar stadigt ökar i Sverige. Om du ska installera en värmepump för jord-, ytvatten- eller bergvärme måste du först ansöka om och invänta ett skriftligt tillstånd innan du påbörjar installationen.

Ansök i god tid

Det är viktigt att du ansöker i god tid före planerad installation. Handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor. Om ärendet är komplett när det inkommer förkortas handläggningstiden. Var därför noga med att fylla i alla uppgifter i blanketten samt skicka med de bilagor som krävs. Är du osäker på hur blanketten ska fyllas i eller vilka bilagor som ska skickas med, kontakta gärna miljö-och byggenheten för information.

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift på 3000 kronor samt ytterligare avgifter för kommunens handläggning av detta.

Att tänka på vid ansökan

Som bilaga till ansökan ska du skicka med en karta där alla vattentäkter (vattenbrunnar) inom en radie av 150 meter från borrhålet och alla vattenledningar (inom en radie av 30 meter från borrhålet) skall markeras. Kontakta kommunen för en karta där kommunens vattenledningar, utanför din tomtgräns, finns markerade. Borrhål får inte placeras närmare än 6 meter från kommunala VA-ledningar.

För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar, måste installationen göras korrekt. Svenljunga kommun kräver därför att brunnsborraren är certifierad.

Diskutera borrhålets placering med dina grannar. Borrhål som placeras för tätt kan stjäla energi från varandra, därför rekommenderas ett avstånd på 20 meter mellan två borrhål. Om du planerar att borra närmare fastighetsgränsen än 10 meter behöver du skicka in ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren. Detta gäller även när hela anläggningen placeras på någon annans fastighet.

Brunnsborrare är alltid skyldiga att rapportera nya energi- och dricksvattenbrunnar till SGU, (Sveriges Geologiska Undersökning)länk till annan webbplats

Luftvärmepump

Du behöver inte anmäla till kommunen att du tänker installera en luftvärmepump men du ska ändå tänka på hur dina grannar kan påverkas av installationen. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump.

Det är ditt ansvar som ägare att din värmepumpanläggning inte orsakar störningar. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för bästa tänkbara placeringen. Om en granne trots allt blir störd av ljudet från luftvärmepumpen och klagar till kommunen måste ägaren till luftvärmepumpen visa att bullret från den understiger gällande riktvärden.

 

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.14