Biogas

Biogas är idag det minst miljöpåfrestande fordonsbränslet. Samtidigt är framställningen energieffektiv och ren.

Biogas produceras genom syrefri nedbrytning av organiskt material, utförd av mikroorganismer. Denna process kan ske spontant i naturen, till exempel i myrmarker eller i sediment, men utnyttjas i allt större utsträckning genom kontrollerade processer i biogasanläggningar för nedbrytning av matavfall, avloppsslam eller gödsel.

Konstruerade biogasanläggningar består av olika delprocesser som kan sammanfattas under råvara, rötning, gas och gödsel. Biogas består huvudsakligen av metan och kan användas till både värme, el och som fordonsgas.
 
Gasdrivna fordon ses idag tillsammans med elhybridbilar som det mest klimatvänliga transportalternativen. Antal tankställen i västsverige ökar. Men på grund av vårt geografiska läge är det mindre gynnsamt för en etablering av dessa hos oss.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-04 08.49