Skadade vilda djur

Vilda djur som far illa  omfattas inte av djurskyddslagstiftningen. Dessa frågor ska hanteras av polisen. I Jaktförordningen finns regler om vilka arter som du har skyldighet att rapportera till polisen om de påträffas skadade eller döda.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Naturvårdsverket, enligt jaktlagstiftningen. Följande har tillstånd i Västra Götalands Län till att vårda vilda djur. De kan i mån av tid hjälpa till:

Fågelcentralen Göteborgs Ornitologiska Förening
Tel. 0303-165 01
E-post: birdcenter@swipnet.se
www.fagelcentralen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jan-Åke Persson, Sjömarken, Borås
Tel. 0332-572 30, 070-53 342 79

 Det finns en riksorganisation som jobbar med dessa frågor, KFV Riks - Katastrofhjälp Fåglar och Viltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Jaktförordningen

33 § Vilt av arterna björn, varg, järv, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna, storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar som omhändertas, påträffas dött eller dödas när sådant djur är fredat, tillfaller staten.
   Älg eller hjort som påträffas död eller dödas när sådant djur är fredat tillfaller staten med de undantag som följer av 34 §länk till annan webbplats. Vidare gäller att älg för vilken det betalas avgift enligt 52 c §länk till annan webbplats får behållas av jakträttshavaren. Förordning (1998:1000).

40 § Har ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten. Har ett sådant djur varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet fordon, ska dock infrastrukturförvaltaren, i stället för att märka ut olycksplatsen, i samband med underrättelse till Polismyndigheten ange var olycksplatsen är belägen.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12 13.49