Muddring, grävning  i vattenmiljö

När du gräver, muddrar eller anlägger i vattenmiljöer kallas det för vattenverksamhet och ska anmälas till länsstyrelsen.

Arbeten i ett vattenområde, som till exempel att bygga en pir, brygga eller muddra kallas vattenverksamhet. För detta krävs normalt tillstånd. Vid arbeten i eller nära vatten kan det krävas både dispens från strandskydd och tillstånd om vattenverksamhet enligt miljöbalkens regler.

Det är länsstyrelsen som handlägger ärenden om vattenverksamhet medan det normalt är kommunen som handlägger strandskydd.

Kontakta alltid länsstyrelsen eller kommunen om du ska göra arbeten i eller nära vatten.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-26 08.38