Marklov

Om du ska schakta bort eller fylla igen så att höjdläget för marken avsevärt förändras, mer än 0,5 meter, kan du behöva ett marklov.

När behövs marklov

Du måste söka marklov för schaktning och fyllning inom planlagt område. Marklov för schaktning utanför planlagt område behövs inte men det kan behövas ett samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken om området har speciella naturvärden. Man ska dock alltid visa hänsyn till grannar, omgivning och miljö.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.15