Hur kan jag påverka som granne?

Om du eller din granne har byggplaner, är det bra att ta en tidig kontakt och föra en dialog om hur projektet kan anpassas på bästa sätt för alla parter. En god grannsämja är värd mycket!

Underrättelse om ansökan - Grannehörande

Om din granne sökt bygglov och den tänkta byggnationen följer gällande detaljplan finns det inget krav på att du som granne ska höras.

Om ni däremot bor utanför planlagt område och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd eller om grannen vill bygga något som inte stämmer överens med detaljplanens regler ska du som granne ges möjlighet att komma in med synpunkter. Det kallas för grannehörande.

Vi bedömer vem som anses berörd av åtgärden och räknas som sakägare. Om det rör sig om ett stort antal personer gör vi detta via en kungörelse. Kungörelsen sätts upp på kommunens officiella anslagstavla, läggs ut här på webbplatsen och införs i tidningen. Detta för att okända sakägare ska kunna lämna synpunkter. Kända sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter via brev.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 18.09