Fornlämning

I Västra Götaland finns cirka 44 000 kända fornlämningar. Dessa består i stora drag av de fysiska spåren efter människans verksamhet under hela historien.

Fornlämningarna kan bilda sammansatta miljöer som exempelvis boplatser och gravfält eller bebyggelserester som borgruiner och så kallade kulturlager i städer. Det kan också vara mindre lämningar som skeppsvrak, gamla stenbroar eller milstenar. En fornlämning kan också bestå av en särskild naturformation.

Grävtillstånd

Om en åtgärd som kräver bygglov ska placera i närheten eller på en fornlämning kontaktar kommunen Länsstyrelsen i Västra Götalands län som utreder påverkan på fornlämningen. Om åtgärden inte kräver bygglov måste fastighetsägaren själv kontakta Länsstyrelsen och själv ansöka om tillstånd. Detta är viktigt att tänka på när man tänker bygga exempelvis en friggebod, en altan, en pool eller en nyttobyggnad för jordbruket.

Även om marken inte ändras genom byggnationen kan fornlämningen ändå påverkas. Vår historia tillhör oss alla och många fornlämningar ska vara tillgängliga för allmänheten. Det kan alltså krävas tillstånd från Länsstyrelsen att bygga något som hindrar allmänheten från att ha tillträde till platsen eller som skymmer platsen i landskapet.

Många fornlämningar har naturligtvis inte hittats ännu. Om man skulle stöta på någonting som man misstänker kan vara en fornlämning medan man gräver ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-08 11.20