Undermeny

Vad kostar ett bygglov?

Kommunen tar ut avgifter i samband med att du söker bygglov, gör en  anmälan och söker förhandsbesked. Hur stor avgiften blir beror på hur stort och hur komplext projektet är.

Hur mycket ett bygglov kostar beror på många faktorer. I grunden är det baserat på två faktorer, nämligen hur stort du vill bygga och hur stor arbetsinsats som krävs av kommunen för att handlägga din ansökan. Det är omöjligt att ge ett allmänt svar hur mycket ett bygglov kostar eftersom samma byggnad kan kräva olika insatser från kommunen beroende på var och hur det placeras.

För att beräkna avgiften använder man sig av en tusendels prisbasbelopp (mPBB). Prisbasbeloppet räknas varje år ut av Statistiska Centralbyrån (SCB). Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kronor.

Vad ska avgiften täcka

Grundtanken i bygglovtaxan är att den avgift du betalar ska täcka den totala arbetsinsats som kommunen gör när vi hanterar din ansökan, varken mer eller mindre. En ansökan om nybyggnad av enbostadshus kräver till exempel en större arbetsinsats från handläggaren än en ansökan om nybyggnad av förråd. Det har också oftast en större yta än ett förråd. De två faktorerna gör att ett bygglov för ett enbostadshus också kostar mer än ett bygglov för förråd.

Några exempel på avgifter

  

  • Nybyggnation av en enplansvilla (160 kvadratmeter) och ett garage (50 kvadratmeter) inom detaljplan. Ingen avvikelse från planen och därmed inget grannehörande. - 23 140 kronor (2015)
  • Tillbyggnad av ett enbostadshus inom detaljplan med till exempel ett isolerat uterum på 40 kvadratmeter. Ingen avvikelse från planen och därmed inget grannehörande. - 5 696 kronor (2015)

Dyrt att bygga utan bygglov eller startbesked

Det som har blivit väsentligt dyrare är att bygga utan att ha fått bygglov eller startbesked. Ofta blir kostnaden för att bygga utan bygglov dyrare än själva bygget. Att påbörja ett bygge utan bygglov och startbesked för en byggnad som är 115 kvadratmeter kostar två prisbasbelopp. Har bygglov beviljats men man börjar bygga utan startbesked kostar det ett prisbasbelopp.

Läs mer om sanktionsavgifter här »

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-20 09.24