Undermeny

Tillgänglighet

En ökad tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning.

När kommunen granskar en bygglovsansökan tittar man även på byggnationens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, lämplighet för sitt ändamål, och allmänna intressen. Detta kan innebära att kommunen behöver kräva in fler handlingar från dig som söker bygglov.

Tillgängligheten granskas utifrån Boverkets Byggregler (BBR) och Svensk Standard (SS914221 och SS914222)

Kravet på tillgänglighet och användbarhet gäller inte för fritidshus med högst två bostäder eller arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.14