Undermeny

Skyltar

När du ska söka bygglov för att sätta upp en skylt ska följande handlingar lämnas in till kommunen för granskning.

Bygglovsblankett för skyltar och ljusanordningar, komplett ifylld och undertecknad av sökanden. Blanketten hittar du till höger på sidan.

Situationsplan, till exempel baserad på ett utdrag ur kommunens fastighetskarta. Markera tydligt var skylten ska placeras, till exempel på vilken sida av en byggnad.

Här kan du se vilka olika kartmaterial kan vi erbjuda »

Fasadritning i skala 1:100 om skylten ska sitta på en vägg.

Skyltritning i skala 1:20

Skicka gärna med ett fotomontage som visar hur skylten kommer att upplevas.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på ritningar »

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.09