Undermeny

Murar, plank, staket

När du ska bygga en mur eller sätta upp ett plank ska följande handlingar lämnas in till kommunen för granskning.

Bygglovsblankett, komplett ifylld och undertecknad av sökanden.

Om det finns flera sökanden underlättar det om samtliga signerar ansökan (underskrift och namnförtydligande).

Situationsplan, i skala och baserad på en av kommunens kartprodukter.

På situationsplanen visas murens eller plankets utbredning tydligt måttsatt. Oftast krävs en förenklad nybyggnadskarta eller ett utdrag ut kommunens primärkarta inom detaljplan, utanför räcker ett utdrag ur fastighetskartan

Här kan du se vilka olika kartmaterial kan vi erbjuda »

Fasadritningar i skala 1:100 som visar murens eller plankets utseende, schematiskt samt hur det förankras i marken.

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på ritningar »

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.09