Undermeny

När behövs varken bygglov eller anmälan?

Beroende på om du bor inom en detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför kan vilka åtgärder som är bygglovspliktiga variera.

Detta kräver inte bygglov

  • Bygga en friggebod i omedelbar närhet av bostadshuset om byggnadsarean inte är större än 15 kvadratmeter och taknockshöjden inte överstiger 3 meter.
  • Anordna uteplatser med mur eller plank om muren eller planket ej är högre än 1,8 meter och muren eller planket inte sträcker sig längre ut än 3,6 meter från huset.
  • Anordna skärmtak över uteplatser eller över altaner, balkonger och entréer om skärmtakets yta inte är större är 15 kvadratmeter.

Dessa åtgärder får du alltid göra om de håller sig inom 4,5 meter innanför tomtgränsen. Om din granne tillåter, får du även bygga närmare gränsen än 4,5 meter.

Utanför samlad bebyggelse

Utanför samlad bebyggelse får du göra ytterligare en del utan att ansöka om lov, gäller även fritidshus.  

  • Uppföra komplementbyggnader. Du måste dock ha godkännande av din granne vid placering närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Göra mindre tillbyggnader. Godkännande av granne som ovan.

Kontakta alltid kommunen för att försäkra er om att fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

Vad räknas som komplementbyggnad eller tillbyggnad?

Uthus, garage och andra mindre byggnader som kompletterar småhus. Däremot kan ett bostadshus aldrig utgöra en komplementbyggnad. Tillbyggnaden eller komplementbyggnaden får inte vara så betydande att den kommer att dominera.

Kommunens riktlinje för mindre tillbyggnad är 50 procent av byggnadens ursprungliga byggnadsarea, dock max 30 kvadratmeter. Kommunens riktlinjer för komplementbyggnad är att de sammanlagda komplementbyggnaderna inte får överstiga 30 kvadratmeter.

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförlig näring är undantagna från bygglovsplikt utanför detaljplan.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-13 09.11