Undermeny

Murar, plank och staket

Enligt plan- och bygglagen krävs bygglov för att bygga plank och murar. För staket, spaljéer och stängsel (av typen Gunnebo) krävs dock inget lov. Det finns ingen nationell definition av vad som skiljer plank från staket, eller murar från kantstöd.

Plank och staket

Staket kräver inte bygglov om de bara är lätt avskärmande och inte är högre än 1,1 meter. Kontakta en byggnadsinspektör om du vill ha ett staket som är högre än 1, 1 meter. Observera dock att staket ska vara trafiksäkert och att det får vara max 0,8 meter högt vid korsningar och utfarter.

Ett plank är en lätt avskärmning som är tätare än staket och högre än 1,1 meter. För att uppföra ett plank krävs att du har ett bygglov. Mycket genomsiktliga avskärmningar som stängsel (till exempel Gunnebo) och spaljéer kräver inte bygglov.

Murar och kantstöd

En mur är en tung konstruktion, fristående eller motfylld med jord/stenmassor på ena sidan. Om konstruktionen bygger mer än 0,5 meter vid murens högsta punkt krävs bygglov.

Kantstöd är en anordning/konstruktion som är motfylld med jord/stenmassor på ena sidan och är lägre än 0,5 meter. Bygglov krävs inte för att uppföra kantstöd.

Bygglovbefriade plank och murar

Vid en- och tvåbostadshus är det tillåtet att anordna uteplatser med skyddande mur eller plank om muren eller planket

  • inte är högre än 1,8 meter,
  • inte sträcker sig längre ut från huset än 3,6 meter och
  • inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Om din grannen medger en placering närmare den gemensamma tomtgränsen  än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. För att undvika problem i framtiden rekommenderas att man ber om ett skriftligt godkännande.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.07