Undermeny

Altaner

Det har blivit vanligt att bygga stora uterum eller glasa in befintliga altaner. Här kan du läsa när du behöver söka bygglov för ditt altanbygge.
Om hela altanen ligger max 1,2 meter över marken behöver du inte söka bygglov. Altanen får inte heller vara försedd med väggar eller tak.

Om altanen ligger 1,2-1,8 meter över marken kan den bedömas som en tillbyggnad och då krävs bygglov. Kontakta någon av byggnadsinspektörerna för en bedömning om altanen kräver bygglov.

Ligger hela eller delar av altanen över 1,8 meter över marken krävs alltid bygglov. Altaner som är byggda så pass högt upp ger en volymökning till byggnaden genom att ett ståbart utrymme med tak skapas under altanen.

Även om altanen inte kräver bygglov bör man dock tänka på att underhållet av altanen ska kunna ske från den egna fastigheten, vilket innebär att den inte ska ligga alltför nära tomtgräns. Bygger man nära tomtgräns bör man prata med sina grannar så att de är införstådda med byggnationen. Tänk även på säkerheten vid utformningen, så att exempelvis ingen riskerar att falla.

Inglasad altan / inglasat uterum

Du som vill bygga ett inglasat uterum ska ansöka om bygglov. Har du en befintlig altan som du vill glasa in krävs det bygglov. Bygglov krävs oavsett om din befintliga altan har byggts som en bygglovbefriad åtgärd eller inte, det vill säga att även om taket över uteplatsen inte är större än 15 kvadratmeter så krävs ändå bygglov för att glasa in den.

Kontakt

Epost till

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-21 08.07